Destinationer i Nederländerna

Några av de vanligaste destinationerna för flodkryssningar i Nederländerna

Amsterdam

- huvudstaden känd för sitt kanalsystem & smala hus med gavelfasader