Costa neoRomantica

Fakta om fartyget

down
Första resa

1993

Gäster

1600

Besättning

622

Däck

12

Storlek

53000

BT
Hastighet

20

kn
Längd

220

m
Bredd

31

m
down
down
sort
down

Andra fartyg