Gratis wi-fi

- Oceanias simply MORE™

WiFi-logga.

• Förmånen inkluderar gratis, obegränsad wi-fi.

• Förmånen gäller för två konton per hytt/svit.

• Förmånen ingår för samtliga hyttkategorier på kryssningar som bokas från och med 1:a juli 2023 med avresa från 1:a oktober 2023.

• Outnyttjad förmån återbetalas ej.