Azamara Resevillkor

9. Vilka regler gäller för avbokning och överlåtelse av resan?

9.1 Avbokning mot avgift

Du kan när som helst avboka din kryssning mot betalning av en avbeställningsavgift enligt riktlinjerna i denna punkt, 9. Om du önskar avboka din kryssning måste du omgående informera oss eller din resebyrå. Avbokningar ska göras via telefon.

Följande regler gäller för avbokning: Avbokningskostnad per person för själva kryssningen:
• Avbokning 30 dagar eller mindre före avresa: 100 % av resans grundpris*
• Avbokning mellan 31 och 60 dagar före avresa: 75 % av resans grundpris*
• Avbokning mellan 61 och 90 dagar före avresa: 50 % av resans grundpris*
• Avbokning 91 dagar eller mer före avresa: 150 SEK per person*

Ev. avbeställningsskydd på SEK 300 per person återbetalas inte vid avbokning. Vid annullering av flyg gäller separata regler. Kontakta oss för mer information. Avbeställningsskyddet återbetalas inte. Vi kommer att återbetala eventuella återbetalningar utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att resan har avbokats.* Om en av gästerna i en hytt avbokar, och den andra gästen väljer att resa själv, måste en extra avgift betalas för enkelhytt. Detta gäller även för avbokningar från en eller flera personer som delar hytt, eller om man avbokar delar av reseupplägget (flygresan, hotell) som ingår i ett ”paketerbjudande”. Observera: Personen som avbokar kommer att följa de vanliga avbokningsreglerna. Resans start beräknas utifrån första bokade del. Om du till exempel har bokat flyg till avgångshamnen genom RCL Cruises Ltd., anses kryssningen starta vid tidpunkten för avresan med flyg. 

9.3 Överlåtelse av resan

Du kan överlåta din kryssning till en annan resenär som uppfyller alla de villkor som krävs för att delta i kryssningen, till exempel kraven på ålder, visum och hälsa.

Du måste betala de kostnader som överlåtelsen medför. Vid överlåtelse av kryssningen tillkommer vanligtvis en administrationsavgift på SEK 250. Om ändringen innefattar flyg, kan ytterligare kostnader tillkomma. Dokumentation av kostnaderna kan fås på begäran.

Rätten att överlåta din kryssning gäller bara om du underrättar oss eller din resebyrå om överlåtelsen på ett bestående medium, inom rimlig tid före avresa. Ett meddelande om överlåtelse senast sju dagar före avresa anses vara skäligt.