Villkor

Free Open Bar

* Förmånen gäller för upp till åtta gäster (21 år och äldre) på samma bokning när gäst 1 och 2 väljer dryckespaketet.

* Samtliga gäster måste välja samma förmån. Gäster under 21 år får ett läskpaket som ersättning, endast om de är den första eller andra gästen på bokningen.

* Förmånen avser dryck upp till 15 USD per glas.

* Dricks på 20% tillkommer.

Free at Sea