Villkor

Free Speciality Dining

* Förmånen är personlig och gäller för gäst 1 och 2 i hytten.

* Dricks på 20% tillkommer.

Free at Sea