Villkor

Free wi-fi

* Förmånen gäller för gäst 1 och 2 i hytten.

* Förmånen kan användas på endast en enhet åt gången.

* Förmånen är baserad på balkonghytt eller högre.

* Förmånen kan ej användas för streaming.

Free at Sea